TRẢ HÀNG [PRE-ORDER] MMS597D39 - AVENGERS: INFINITY WAR NEON TECH IRON MAN 4.0

HELLO Anh Em , MK49 & MARK 50 Neon Tech đã về rồi nha .

🔥 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐚̀ đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐥𝐨̂ 𝐌𝐤𝟒𝟗 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐀𝐄 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐮̣𝐭 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́ :

- 𝐂𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐑𝐄𝐒𝐂𝐔𝐄 : 𝐥𝐚̀ 𝟓,𝟖𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝟏,𝟖𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 . 𝐍𝐞̂𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 𝟒,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 ( 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ đ𝐞̂̉ 𝐁𝐢𝐥𝐥 đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 & 𝐁𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 )

Tiếp theo hàng chúng ta sẽ có Thor Và Patriot , ngoài ra còn có Giáo Sư Hulk & Nos Mẻ EG .

🌟 Một số lưu ý :

- Bên mình không tăng giá sản phẩm cho dù thị trường biến động như thế nào & bất cứ lý do gì .

- Bên mình luôn Free ship

- Bên mình có hỗ trợ AE thanh toán từng đợt theo tháng

- & Bên mình có hỗ trợ AE nhận hàng trễ nếu AE đang bị thở Oxy :)))

Chúc AE hít nhựa vui vẻ

—————

Lusso Toys CO., LTD