TRẢ PRE-ORDER HOT TOYS DX28B ĐỢT 1 - STAR WARS: OBI-WAN KENOBI™ - DARTH VADER™ (DELUXE SE EDITION)

TRẢ PRE-ORDER HOT TOYS DX28B ĐỢT 1 - STAR WARS: OBI-WAN KENOBI™ - DARTH VADER™ (DELUXE SE EDITION) 

ĐỢT 2 VÀ BẢN THƯỜNG MÌNH SẼ SHIP TRONG THỜI GIAN TỚI NHÉ