TRẢ HÀNG Zack Snyder’s Justice League TMS038 Batman (Knightmare) and Superman (Black Suit)

Hôm nay với mai mình cho ship đợt 1 Bat Knightmare & Superman trong nội thành , những AE ở xa vài bữa mình về TP mình gói ship sau nhé  . 

Còn ai mình chưa nhắn thì chờ đợt 2 cuối tháng 😙 

#TMS038 #ZackSnyder