RELEASED -【What If…? - 1/6th scale Zombie Hunter Spidey 】FINAL PHÔTO

Có vẻ như ông chú Hottoys của chúng ta đã dần phát hành đúng hẹn nha AE , nhưng vẫn còn vài còn delay vài nhân vật như loki , tony mech ,..... Ở BẢN WHAT IF này suit trơn rất đẹp và Box Art nhìn cũng nghệ nữa :))