[PHÁT HÀNH] Deadpool 2 - 1/6th scale Cable Collectible

SAU 2 NĂM 1 THÁNG chờ đợi mỏi mòn thì chính thức Cable đã được phát hàng rồi Anh Em, AE nào đặt trước thì sẽ được phát trước và AE thanh toán phần còn lại là vừa nhé 

【Deadpool 2 - 1/6th scale Cable Collectible Figure Blogger Photos】

“Your time’s up…” - Cable

 

 

#Cable #JoshBrolin #Deadpool #HotToysCollectibles #SixthScale #BloggerPhotos