HOT TOYS KHAI TRƯƠNG HOT TOYS REBEL BASE TẠI ĐỊA CHỈ MỚI

Hot Toys Rebel Base sẽ chính thức khai trương vào ngày 22/12 (Thứ 5)!

 

Để chào mừng lễ khai trương, hot toys sẽ mở bán và đặt trước một số bản giới hạn , trong đó Cap Stealth Suit và Sắt 46 2.0 , Stormtrooper sẽ bán và Pick up tại chỗ luôn nha AE . LTS có để link sản phẩm phía dưới cho AE tham khảo , giá 46 và Cap khá ngon nhưng do cận tết nên nếu AE có nhu cầu đặt thì 20/12 LTS sẽ Pick Úp luôn nhưng hàng sẽ lên thuyền về sau tết nguyên đán .

  1. Captain America giới hạn 500 bộ : https://lussotoys.vn/products/hang-moi-hot-toys-exclusive-hot-toys-mms607-avengers-endgame-captain-america-stealth-suit-2-0

  2. Iron Man Mark XLVI 2.0 - Giới hạn 700 bộ : https://lussotoys.vn/products/da-phat-hanh-hot-toys-exclusive-hot-toys-mms608d42-iron-man-mark-xlvi-2-0

  3. Stormtrooper : N/A

  4. Wen Wu (VEST VERSION)  - giới hạn 350 bộ : https://lussotoys.vn/products/dat-truoc-hot-toys-mms670-shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-rings-wenwu-suit-version

  5. MMS680 NO WAY HOME SPIDER-MAN (NEW RED AND BLUE SUIT) : https://lussotoys.vn/products/dat-truoc-hot-toys-mms680-no-way-home-spider-man-new-red-and-blue-suit-deluxe-version

 

Lịch ưu tiên cho thành viên:

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 (4:00 chiều-8:00 tối) – Ngày xem trước ưu tiên cho các thành viên Toy Hunters

Ngày 21 tháng 12 năm 2022 (11:00 sáng - 8:00 tối) – Ngày xem trước ưu tiên dành cho các Thành viên Secret Base & Star Wars Hot Toys Collector Council

Ngày 22 tháng 12 năm 2022 (11:00 sáng đến 12:00 trưa) – Thời gian xem trước ưu tiên dành cho thành viên ehottoys.com