THE DARK KNIGHT SERIES

[ ĐÃ PHÁT HÀNH - ORDER ]  Hot Toys MMS627 - THE DARK KNIGHT TRILOGY CATWOMAN
[ĐÃ PHÁT HÀNH] ] HOT TOYS QS019 - THE DARK KNIGHT TRILOGY BATMAN 1/4TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
[ĐẶT TRƯỚC]  HOT TOYS MMS750 - THE DARK KNIGHT BATMAN ARMORY WITH BRUCE WAYNE (2.0)
[ĐẶT TRƯỚC]  JND STUDIOS - KOJUN WORK : KJW001B - THE JOKER  THE DARK KNIGHT (TYPE-B)
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS DX32 - THE DARK KNIGHT TRILOGY THE JOKER 3.0
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS DX32AE - THE DARK KNIGHT TRILOGY THE JOKER 3.0 - ARTISAN VERSION
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS MMS689 - THE DARK KNIGHT TRILOGY : BANE
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS MMS702 THE DARK KNIGHT RISES BATMAN ARMORY WITH BRUCE WAYNE
[ĐẶT TRƯỚC] JND STUDIOS - KOJUN WORK : KJW001A - THE JOKER THE DARK KNIGHT  (TYPE-A)