MARK VI

[ ĐÃ PHÁT HÀNH - ORDER ] HOT TOYS MMS687D52 -THE AVENGERS IRON MAN MARK VI (2.0)
[ĐẶT TRƯỚC]  Hot Toys - QS025 : IRON MAN 2 - IRON MAN MARK VI - 1/4TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
[ĐẶT TRƯỚC]  HOT TOYS MMS718 : THE AVENGERS TONY STARK (MARK VII SUIT UP VERSION) - REGULAR
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS ACS014 - THE AVENGERS SUIT-UP GANTRY
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS DS004D51 : IRON MAN 3 IRON MAN MARK VII (OPEN ARMOR VERSION)