BLACK ADAM

[ ĐÃ PHÁT HÀNH - ORDER ] HOT TOYS DX30 : BLACK ADAM (DELUXE VERSION)
[ ĐÃ PHÁT HÀNH - ORDER ] HOT TOYS DX31 : BLACK ADAM (GOLDEN ARMOR) (DELUXE VERSION)
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS DX29 : BLACK ADAM